Categories:блог
Стефка Мънгова

В условията на дистанционно обучение по Учебна практика по технология на облеклото в Х а клас – видео-урок на тема „Изработване на легнала и полулегнала яка“, представен от г-н Чавдар Георгиев, учител по практическо обучение.