Categories:блог
Стефка Мънгова

На 11 май българският народ почита Светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Този ден се утвърждава през Възраждането като значим в празничния календар – Ден на почит към светите братя Кирил и Методий – създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата.
След Освобождението 11 май става общоучилищен празник на славянските първоучители. Тогава се заражда идеята за химн. През 1892 година в Русе, Стоян Михайловски, тогава учител в Мъжката гимназия, написва „Върви народе възродени“.
Честит празник! Нека съхраняваме и уважаваме нашито голямо богатство – Словото!

Бъдете здрави!

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА
Директор на Професионална гимназия по облекло
„Недка Иван Лазарова” – Русе