Categories:блог
Стефка Мънгова

Трудът! Нашият труд!Трудът, в който „ний творци сме на благата“! Учителският труд, в който благата са деца, които ние изграждаме като хора, професионалисти, родители, граждани, личности…! Поклон пред труда на поколения учители, писали историята на ОБЛЕКЛОТО!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК и благодарности за труда, упоритостта, ентусиазма и вдъхновението на работещите в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе! Благословен да е трудът ни!

Честит празник!

инж. Диана Иванова, Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе