Скъпи ученици,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Напомням ви, че на 21 април 2020 г., вторник, учебните занятия продължават по утвърдения часови график за дистанционно обучение и седмично разписание за ll – ри срок.

Поздравявам ви за упоритостта и отговорното отношение при използване възможностите на съвременните информационни технологии и онлайн учебни ресурси!

Пазете себе си и вашите близки! Останете у дома! Бъдете здрави!

инж. Диана Иванова, Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе