УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ,

Categories:блог
Стефка Мънгова

За дните от 13 до 16 април 2020 г. (понеделник- четвъртък), съгласно указания на Министъра на образованието и науката, учебната ви ангажираност ще бъде значително разтоварена. Графикът за седмичното разписание за периода ще получите от класния си ръководител. Бъдете здрави, любознателни, активни и отговорни в обучението си! Отново ви призовавам за добросъвестно спазване на лична хигиена и социална дистанция!