Уважаеми директори на русенски училища и колеги,

Categories:блог
Стефка Мънгова

В условията на създалата се епидемиологична обстановка в световен мащаб, Професионална гимназия по облекло ,,Недка Иван Лазарова“ – Русе е съпричастна към глобалната криза и заявява готовност да предостави на училищата в града предпазни маски. В отговор на съпричастност учителите по практика от гимназията се ангажират да ушият, в съответствие с изискванията, маски за многократна употреба чрез изваряване и гладене. Защитните маски ще бъдат предоставяни безвъзмездно, по предварителна заявка, на колеги от училищата в Русе, а след последваща организация и за училищата в цялата страна на e-mail: pgo_rousse@abv.bg

Нека в този период на предизвикателство и изпитание се обединим около идеята да бъдем милосърдни и обществено отговорни! Вярваме, че човечността, вярата в доброто, смиреността и надеждата са ценности, които трябва да отстояваме и предаваме нататък! Бъдете здрави!