Уважаеми ученици,

Categories:блог
Стефка Мънгова

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка в цялата страна, Ръководството на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, с цел опазване живота и здравето, ви препоръчва:

1. Да не напускате дома си, ако не се налага, до 11.03.2020г. включително.

2. Да не се събирате с приятели и съученици където и да е – вкъщи, в сладкарници, фитнес зали, кино салони, дискотеки, магазини и др.

3. Да подготвите за учебния период лични предпазни средства (антибактериален гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).

4. В училище да използвате активно и отговорно всички средства за лична хигиена.

5. Да уведомите родителите си да не посещават училищната сграда до момент на отмяна. Контактите с директор и класни ръководители да се осъществяват дистанционно – по телефон и др.

6. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности до следващо съобщение.

7. Препоръчваме свободното време да бъде използвано за подготовка за предстоящия учебен процес.

8. Спазвайте отговорно всички указания за лична хигиена на здравните власти!