Дена на розовата фланелка

Categories:блог
Стефка Мънгова

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе за поредна година се включиха в инициативата „Ден на розовата фланелка“. И този път всички ученици и учители заявиха своята категорична позиция за толернтност и недопускане на тормоз и насилие в училище, поставяйки се розови значки с надпис „Носи розово – спри насилието“.

Класните стаи бяха украсени с розови балони, а в часа на класа се проведоха беседи и разговори по проблемите за тормоза в училище, в семейството, за небходимостта да бъдем съпричастни, когато някой е подложен на насилие и унижение.