Урок по Рисуване в Художествена галерия – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

Урок по Рисуване с ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе се проведе в Художествена галерия – Русе на 24.02.2020 г. Това бе поредната инициатива в рамките на проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, Модул „Културните институции като образователна среда“. Десетокласниците участваха в практически занимания по тема „Кръгла пластика – обща форма”, като изработиха малки кръгли пластики от глина със съдействието на своите учители и уредник от галерията.