Урокът по история на тема „Участието на България във Втората световна война”

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе участваха отново на 21.02.2020 г. в дейности по проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, Модул „Културните институции като образователна среда“. Урокът по история бе на тема „Участието на България във Втората световна война”, представен със съдействието на уредник от отдел „Нова история” и музеен педагог в зала „Бойна слава” на Историческия музей. Акцент в урока бе сложността на тогавашната международна обстановка и трудните външно- и вътрешнополитически решения, които вземат българските държавници в навечерието и по време на световния конфликт.