Час по философия

Categories:блог
Стефка Мънгова

Габи и Радостина от VIII в клас, специалност „Организация и технология на фризьорските услуги“, дуална форма на обучение в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе презентираха през м. януари в час по философия своя проект „Интервю с… „. Целта на краткия филм бе да представи успешни личности и бизнеси в град Русе в сферата на услугите за личността. Дискусията в часа провокира бъдещите стилисти смело да експериментират във фризьорството, припознавайки го като избор за Моята кариера.