Съобщение

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме ви, че на основание Заповед № РД 09-247/31.01.20120 година на Министъра на образованието и науката и във връзка с предложение на Регионалната здравна инспекция – Русе, дните от 03.02. до 07.02.2020 година включително, са неучебни за всички ученици от област Русе.

Учебните занятия се възобновяват на 10.02. (понеделник). Разписанието на часовете за втори учебен срок ще бъде публикувано в електронния дневник и на сайта на училището, след утвърждаването му от директор през следващата седмица.

Инж. Диана Иванова – Директор на

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе