„Съдбата на покорените народи. Холокостът” – урок по история на НИМ, с участието на ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

В още един урок по История, проведен в Историческия музей, участваха на 24.01.2020 г., ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе. Дейността е по проект на Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, Модул „Културните институции като образователна среда“. Темата на урока – „Съдбата на покорените народи. Холокостът”, представена със съдействието на музейни педагози, разкри съдбата на българските евреи и на еврейските общности по света на фона на драматичните събития от Втората световна война.