Изнесен урок по литература

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 15 януари 2020 г. ученици от 8 „а“ и 8 „в“ класове на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе посетиха Католически катедрален храм „Апостол Павел от Кръста“ и Православен храм „Свети Николай“ в часовете по български език и литература с г-жа Татяна Нахабедян и г-жа Анна Николаева. В двата храма учениците се запознаха с историята на създаването им, разгледаха архитектурата и особеностите на изографисването на сцени от Библията.  Изнесеният урок по литература поставя начало на изучаването на средновековната литература и библейските сюжети в осми клас.