Награда за активен спортен дух през 2019 г.

Categories:блог
Стефка Мънгова

Учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екипът от учители по физическо възпитание и спорт бяха отличени с плакет за принос за успешното реализиране на Инициатива „Следвай идея 908“. За активно участие в съвместни спортни инициативи през 2019 г., училището бе наградено за партньорството си с Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Насърчаването на учениците да демонстрират спортните си умения, да се състезават с характер е свързано с концепцията за здравословен и активен начин на живот, социално приобщаване и осмисляне на свободното време чрез физическо възпитание.