Светът е за всички

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 29.11.2019 г., ученици със специални образователни потребности от VIII и IX клас в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се включиха в инициатива на сдружение „Смело сърце“. Във фестивала „Светът е за всички“, който се провежда  за единадесети път, децата представиха в Пленарна зала на Община Русе колекцията „Трансформиращи облекла“. На сцената учениците със специални нужди  бяха подкрепени от съученици от XII клас.

С мисъл, толерантност и грижа за децата с увреждания, които се обучават в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе, бе предоставена равна възможност на част от тях чрез ревюто да проявят потенциалните си умения и да общуват наравно с връстниците си.