Международен ден без тютюнопушене

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 22 ноември 2019 година в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе бе отбелязан Международния ден без тютюнопушене. Ученици от IXв клас, с подкрепата на класния си ръководител, изготвиха и представиха тематично табло с текстов и снимков материал, илюстриращ събитието и неговото значение.  През голямото междучасие на учениците от гимназията бе презентирана информация за вредата от тютюнопушенето. Отправеният апел към училищната общност бе за спиране на цигарите и използване на спестените средства за благотворителни дела.

Възпитаниците на Професионална гимназия „Недка Иван Лазарова“ – Русе вярват, че инициативата е изключително ценна, защото подкрепя здравословния начин на живот и спорта.