Споделяне на иновативни практики

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти взеха участие в два обучителни модула, организирани от фондация „Америка за България“ в гр. Пловдив от 9-ти до 13-ти ноември и от 22-ри до 23-ти ноември 2019 г. Квалификационният семинар и годишната среща на професионалната образователна общност събра училищни директори и учители от страната, с цел обмяна на образователен опит и дискутиране на бъдещи образователни инициативи. Гост-лектори на семинара бяха педагогически специалисти от Колежа Банк Стрийт в Ню Йорк, САЩ.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е в дългогодишно сътрудничество с фондация „Америка за България“. Съвместните обучения способстват за по-модерно образование и генерирането на иновативни работни умения в русенското училище.