Международен ден на толерантността

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 15.11.2019 г. учениците от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе отбелязаха Международния ден на толерантността. На всички гимназисти бяха раздадени червени сърца, на които да напишат позитивни мисли за своите съученици. Представената презентация, свързана с празника, напомни на учениците, че толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят. Бяха отправени послания да бъдем толерантни към всички форми на самоизява и проява на човешката индивидуалност, защото:

  • Всеки човек е единствен и неповторим
  • Появил се е на този свят, за да изпълни дадена мисия
  • Между нас трябва да цари уважение
  • Заедно можем да живеем в мир и разбирателство
  • Независимо от цвета на кожата и етноса, можем да бъдем добри приятели, защото Приятелството е като дъгa…