Ден на народните будители

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 30-ти ноември 2019г. в зала „Добродетел“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе общоучилищно тържество по повод Деня на народните будители.

         Празненството бе открито с тематична презентация, представена на фона на възрожденски песни.

         Учениците от 8А клас, облечени в тоги и с маски на народни будители, предадоха колоритен дух на празника.

         Бе проведена и викторина с награди. Отговорите на учениците, свързани с бележити дати и личности, бяха показателни за любознателността на децата и признателността им пред приноса на българските духовни водачи.