Културните институции като образователна среда

Categories:блог
Стефка Мънгова

Стартираха дейностите по проекта на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе, спечелен по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката, Модул „Културните институции като образователна среда“. На 25.10.2019 г., в Художествена галерия – Русе, бе проведен урок на тема „Художествени музеи и галерии в България” с участието на ученици от IX „в“ клас на гимназията. Часовете по Изобразително изкуство стават още по-интересни и забавни, когато се провеждат под ръководството на уредник от галерията, в дома на истинското изкуство. Деветокласниците разгледаха изложбените зали, запознаха се с богатствата на фондовете на галерията, участваха в интерактивни занимания. Следващият урок по проекта ще бъде проведен на 28.10.2019 г., отново в Русенската галерия.