Европейска седмица на професионалните умения

Categories:блог
Стефка Мънгова

Русенската гимназия по облекло се включи в Европейска седмица на професионалните умения по инициатива на Русенска търговско-индустриална камара.

Седмицата е инициатива на Европейската комисия и цели да направи по-привлекателно професионалното образование и обучение в подкрепа на качествените умения и работните места чрез прояви, които се провеждат из цяла Европа.

Ученици и учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участваха в Русенския университет „Ангел Кънчев“ във форум – изложение „Професионални умения, стажуване и продължаващо обучение“ с презентация за възможностите и добрите практики в сферата на професионалното образование и обучение. В инициативата се включиха и местни фирми, професионални гимназии, Бюро по труда – Русе, Център за кариерно развитие – Русе, граждани.

Интерес предизвика изложбения щанд на Модното училище на Русе, където бяха представени образователните дейности на училището в секторите на леката промишленост и услугите за личността.