CODEWEEK cw19-XaZc6

Categories:блог
Стефка Мънгова

Европейската седмица на програмирането е движение на равнище граждани, което популяризира креативността, решаването на проблеми и сътрудничеството чрез програмиране и други технически дейности. Идеята е да се популяризира програмирането, да се покаже на младите хора как идеите оживяват с помощта на програмирането, тези умения да станат по-ясни и разбираеми и да се съберат на едно място мотивирани хора, които искат да учат.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе отбеляза началото на инициативата „Европейска седмица на програмирането на 08.10.2019 год.“. Във фоайето на гимназията се презентира проект на тема „Дрехите на бъдещето“ и бяха ситуирани рекламни плакати „Европейска седмица на програмирането“ и „#codeweek“. В часа на класа учениците от паралелките „Моден дизайн“ се запознаха със статията „Образование по дизайн за устойчиво развитие“, а учениците от специалност „Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия“ дискутираха проекта по роботика на училището с Български червен кръст.

На 07.10.2019 год. гимназията се регистрира на сайта на инициативата като участник и получи индивидуален код за участие cw19-XaZc6. Местоположението на училището, като един от всички участници на световно ниво, е отбелязано на картата на събитието.