Categories:блог
Стефка Мънгова

По инициатива на Юнеско, от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври и днес тази дата се приема от над 100 държави. В този ден международната общественост изразява своето уважение към учителите и към техния всеотдаен труд.

Професията „учител“ е достойна за хора, призвани и с талант, защото те изграждат бъдещето на всяка нация. Добрият учител е подарък за учениците и в негово лице те могат да спечелят и приятел, и семейство. На този ден трябва да си спомним за всички добри учители в живота ни и да им благодарим за насърчаването, търпението, грижата.

СКЪПИ УЧИТЕЛИ,

Пожелавам ви да бъдете дейни и дръзновени духовни будители, подкрепа на младото поколение! Продължавайте с много любов да разгаряте знанието и любознателността в сърцата на учениците си, за да станат достойни личности на България и Европа!

Честит празник!

инж. Диана Иванова – Директор