Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе на международна работна среща по „Еразъм+“ в Италия

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 2 и 3 октомври 2019 г. град Фиоренцуола д’Арда, Италия, бе домакин на международна работна среща по „Еразъм+“ за разбирането и говоренето на езика на математиката , в който участва и екип от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе. Нашето училище е партньор в проектните дейности, съвместно с училища, неправителствени организации и софтуерни компании от Италия, Гърция, Великобритания, Полша и Румъния. Акцент в конференцията бе презентирането на приложение на софтуер за преподаване на езика на математиката.

Полезен и иновативен опит споделиха и учителите от Русенската гимназия по облекло, за които участието в този международен проект е възможност да вдъхновят своите ученици за прилагането на езика на математиката за целите на личностното и професионалното развитие.

Следващата работна среща ще се проведе в град Сяр, Гърция през месец февруари 2020 година.