В крак с новите технологии

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е одобрена по Национална програма на МОН за развитие на образованието – Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) – „Кандидатстване за средства за доизграждане на безжични локални мрежи“.  Високотехнологичните нововъведения в училището ще включват изграждане, внедряване и въвеждане в експлоатация на цялостна система за изграждане на Wi-Fi зона на територията на гимназията. Професионалното решение е ориентирано към необходимостта от едновременен, бърз и надежден достъп на голям брой ученици и учители към мрежата, с цел ефективно функциониране на учебния процес.

Електронизацията на обучението е ключов елемент на модерното, съвременно училище, а навлизането на иновации, базирани на ИКТ, оптимизират учебния процес и внедряването на новаторски обучителни методи.