Европейски ден без загинали на пътя

Categories:блог
Стефка Мънгова

Учениците и учителите от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе се присъединиха към отбелязването на Европейския ден без загинали на пътя, по проект “EDWARD”, подкрепян от водачи от целия континент. В часа на класа всички ученици от гимназията бяха запознати с посланията за безопасно шофиране и „Нула загинали на пътя“. На 26 септември 2019г. стационарни манекени бяха ситуирани във фоайето на училището със сигнални жилетки и „Стоп“ палка.

Идеята на инициативата бе въздействие и насърчаване на ученици, учители и служители за отговорно и безопасно поведение в движението по пътищата. С едноминутно мълчание възпитаниците и училищния екип почетоха паметта на жертвите от пътно-транспортни произшествия в България.