Участие на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе в заключителен семинар по проект ESCOLA

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, съвместно с екип от педагогически специалисти, участва в Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 3 септември 2019 г. в заключителен семинар „Разпространение на резултати от изпълнение на проект „Engineering Student Centered Learning Approaches“ (ESCOLA), финансиран по програмата ЕRASMUS+, КА203. Основната цел на проекта е разработване на обучителна електронна платформа за подпомагане на обучението на студенти от инженерните специалности.
На срещата бяха презентирани резултатите от реализирането на проекта, ориентирани към обучители от различни институции, занимаващи се с учебна, квалификационна и друга дейност в областта на инженерното образование.

На семинара гостите от модното русенско училище имаха възможност да обменят идеи около формулираната проектна цел – дигитализацията на образованието в България и цифровизация на съвременното общество. Водеща организация на проекта е Егейският университет (EGE), Турция, а партньори са организации от Дания, Полша, Холандия, Ирландия, Испания и екип от Русенски университет.