Нови методи на преподаване

Categories:блог
Стефка Мънгова

Екип от педагогически специалисти от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е на обучение от 1 до 4 септември 2019 г. в гр. Пловдив по програма „Нови методи на преподаване“  към фондация „Америка за България“. Модулът е фокусиран върху проектно-базираното обучение, методиката „Разбиране по дизайн“, дигитални и недигитални инструменти за аранжиране на учениците и за оценяване на постиженията им. Обучението, организирано по програма „Академия за лидери в образованието“ е с интегрираната подкрепа на преподаватели-ментори от Колумбийския университет в Ню Йорк, САЩ.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е в дългогодишно сътрудничество с фондация „Америка за България“. Съвместните обучения и инициативи способстват за генерирането на по-модерно образование и на иновативни работни умения в русенското училище.