Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе с приз от годишните награди „Прокултура“ 2019

Categories:блог
Стефка Мънгова

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи диплом за отличие в номинациите за годишните награди „Прокултура“ 2019 в категория „Училище“.  Наградата бе обявена на 12 август 2019 г. на Vll-та Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: ролята на фестивалите по изкуствата“. Призът бе връчен на русенската гимназия за интереса, ентусиазма и съпричастността на училището към развитието на достъпа на младите хора до култура. Основната цел на организаторите – Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) е да насърчи национално отговорен диалог за създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за приобщаването на младите хора към култура в България. Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“  – Русе получи оценка за инициативи в рамките на проект „Истории по действителни случаи“ на фондация „Русе – град на свободния дух“, както и за ежегодните си участия в Младежкото ЕКСПО, организирано традиционно от Русенски университет „Ангел Кънчев“.  „Докосването на възпитаниците ни до историята и до света на изкуството и културата утвърждава училището като притегателен център, като ефективно образователно пространство със споделени ценности и идеи. Преплитането на традициите с духа на новото време в училищния живот мотивират младите хора да бъдат креативни и активни в инициативи, свързани с разширяване достъпа до култура, образование и изкуство“ – споделя инж. Диана Иванова, директор на модното училище.