Национално външно онлайн оценяване по дигитални компетентности

Categories:блог
Стефка Мънгова

В периода от 12 до 14 юни 2019 година учениците от Ха и Хб клас на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се явиха на Национално външно онлайн оценяване по дигитални компетентности. Оценяването включи решаване на тест (Модул 1) за 30 минути и решаване на практическа задача (Модул 2) за 60 минути. Проверени бяха компетентностите, които съответстват на Държавните образователни изисквания по учебните предмети „Информатика“ и „Информационни технологии“ и на 5-те области от Европейската референтна рамка за дигитална компетентност. Тестовият вариант и практическата задача на всеки ученик по време на оценяването се генерираше от онлайн-платформата на случаен принцип от банка задачи по категории.

Общият брой на явилите се ученици е 45. От тях 43-ма издържаха изпита с висок процент верни отговори и получиха Сертификати за компютърните си умения. Те бяха тържествено връчени на десетокласниците на 28 юни 2019 година от инж. Диана Иванова – директор на гимназията.