Успешно завършване на учебната година за деца със специални потребности

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 14 юни 2019 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе успешно завършиха своето обучение ученици със специални образователни потребности от X и XII клас, професия „Шивач”. Няколко години децата бяха част от живота на гимназията, от ежедневната отговорност на преподавателите, които научиха всеки от тях на труд, прецизност и знания. На този ден всички заедно – ученици, учители и родители се събраха, за да си пожелаят „На добър час и до нови срещи”. Учениците получиха подаръци от училището, а учителите – удовлетвореност от обичта и  признателността на родителите.

С мисъл, толерантност и грижа за децата със специални нужди и увреждания, Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе предоставя равна възможност на всички ученици да проявят потенциалните си умения, да отстояват позиции с воля, да общуват с връстниците си.

Всички заедно – ръководство, родители, учители и ученици са обединени от общ стремеж – ежедневно да се поддържа дух на толерантност и взаимопомощ с грижа за създаването на динамично културно-образователно пространство.