Съобщение

Categories:блог
Стефка Мънгова

Уважаеми ученици,

Във връзка със Заповед № РД 09-1496/06.06.2019 г. на Министъра на образованието и науката дните 17 и 19.06.2019 г. (понеделник и сряда) са определени за неучебни дни.

Учебните занятия за всички учениците ще продължат на 18.06.2019 г. (вторник) и на 20.06.2019 г. (четвъртък), по действащото седмично разписание.

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

Директор на Професионална гимназия по облекло

„Недка Иван Лазарова” – Русе