Състезание по гражданска защита

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 12 юни  2019 г. от 14.00 часа с Х-те класове на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе практическото занятие по гражданска защита на тема: „Земетресение, съпроводено от буря и дъжд с последици от повредени и наводнени сгради, пожар, химическо замърсяване, пострадали хора и материални ценности”.

Състезателните игри в училищния двор между Х а и Х б клас се симулираха с подръчни средства, отделни огнища на поражения – учебни центрове. Целите и задачите бяха демонстрация от страна на учениците на правилни действия за оцеляване в екстремална ситуация.

Отборите се справиха и с оказването на първа помощ на пострадали.

В състезанието, което бе наситено със спортен хъс и амбиция, I-во място бе заето от Х б клас. Учениците и от двата класа бяха поощрени за участието си с грамоти и награди.