Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе с награда „Учител на годината“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Г-жа Татяна Нахабедян – старши учител по български език и литература в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе получи престижния приз „Учител на годината“ след номинация в Двадесет и втория Национален конкурс, организиран от Синдиката на българските учители. Наградата бе връчена в гр. София на 10 май 2019 г., на тържествена церемония в хотел „Балкан“.

Г-жа Татяна Нахабедян е с над 36 години педагогически опит, последните 20 от които в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – град Русе.

Предизвикателствата, които предлага обучението по български език и литература,  са немалко. През годините г-жа Нахабедян е създала собствен стил на преподаване, изцяло съобразен с възможностите  на учениците и изискванията към нея като учител.  Мотивацията за часовете са най-важният елемент с оглед изграждане на траен интерес към изучаваните литературни произведения, любов към книгите и словото.

Съвместно с колегите от катедра БЕЛ г-жа Нахабедян подготвя методически помагала, тестове, пробни зрелостни изпити и др.

От 10 години г-жа Нахабедян е ръководител на клуб „Съвременници“ в гимназията, подготвя издаването на училищния вестник „Съвременници“, носител на Първа награда от Националния журналистически конкурс „Стоян Михайловски“ и Националния конкурс „Григор Попов“.

„Педагогическата ми практика ме научи да оценявам резултата от труда си с постиженията на моите ученици. Всеки ден, всеки час, търся отговор на въпроса дали ще отнесат частица от мен със себе си – като знания, умения, работа в екип, гражданско поведение и чувство на патриотизъм. И никога не са ме подвели, наградата ми е тази увереност през годините, които ми дадоха моите ученици, че съм направила правилния избор за себе си. Да бъда учител.“ – споделя Татяна Нахабедян.