Фестивал по проект „Кариерна ракета“ в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе

Categories:блог
Стефка Мънгова

На 15 и 16 април 2019 г. в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе се проведе фестивал по проект „Кариерна ракета“. Основната идея, заложена в проекта е да бъде даден равен шанс за професионален избор на момичетата и момчетата, като ги насърчи да са по-смели в мечтите си и по-уверени във възможностите си. Фестивалът се проведе в две части – „Ден на момичето“ и „Ден на момчето“. Бяха поканени професионалисти от интересни професионални области, които споделиха впечатления и отговорности, свързани с работата им и отправиха пожелания за успешно кариерно развитие към учениците. Гостите бяха с униформи, специфични за съответната професионална сфера.

Много емоции и усмивки на фестивала предизвика модното ревю, представено ефектно от ученици и учители, облечени в униформи от различни професии.