Заслужена Първа награда в Национален конкурс за Модното училище на Русе

Стефка Мънгова

Училищният вестник „Съвременници“ на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ беше отличен с Първа награда от Седмия национален ученически журналистически  конкурс „Григор Попов“ – град Разград, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2018/2019 г. В оспорвана конкуренция от около 30 вестника в раздел Публицистика – Ученически вестници на хартиен и електронен носител, журито връчи Първата награда на вестник „Съвременници“. Наградата беше връчена от г-жа Цветанка Русева – Директор на ЦПЛР – ЦУТНТ – гр. Разград.

Редакционният екип на изданието е от членове на клуб „Съвременник-2004“ с ръководител Татяна Нахабедян – учител по български език и литература в гимназията. През тази учебна година се навършват 10 години от издаването му,  с което броевете достигат 40 – от черно-бели до цветни варианти. Цялостната концепция на вестника е свързана с желанието на учениците да се опознаят помежду си, да са информирани за училищния живот и да получават актуална информация в различни области. „Съвременници“ има за цел да представи пред цялата общественост  дейността в гимназията и затова е използван богат снимков материал. През годините е завоювал много отличия от Националния ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – град  Русе – 2010, 2012, 2013, 2016 и 2017 г., както и за публицистични материали в други национални конкурси.

Интересът към вестника нараства и поради факта, че успехите, събитията и дейностите в гимназията са толкова разнообразни и интересни, че се налага да излиза и с подлистник. Съвсем естествено последните години той стана част от рекламната кампания на гимназията, което включи с нови идеи и разработки ученици от различни специалности. Предстои издаването му и в електронен вариант.