Първа пролет

Categories:блог
Стефка Мънгова

        На 22.03.2019 г., петък, в ПГ по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе беше отбелязана Първа пролет. Учениците, учителите и служителите в гимназията бяха посрещнати с пролетни изненади – нежни зелени гривнички с детелинки, изработени от ученици с подкрепата на ресурсните учители. Ведрото настроение беше поддържано с прекрасни български песни за пролетта, звучащи във фоайето на училището през голямото междучасие.