Международен конкурс, посветен на Световния ден на водата – 22 март

Стефка Мънгова

Ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе се включиха в Международния конкурс за рисунка и фотография, посветен на Световния ден на водата – 22 март.

Във втора възрастова група поощрителна награда за рисунка бе връчена на Стела Георгиева – ученичка от VIII в клас, която се състезава с участници от всички региони на България и 12 държави от три различни континента.

Стела изрази своята позиция, мисли и чувства по темата „Вода за всички“, която тази година бе посветена на справяне с водната криза и разглеждане на причините, поради които толкова много хора по света са изоставени без достъп до чиста вода.