Проект ESCOLA – дигитализация на образованието в България и цифровизация на съвременното общество

Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от педагогически специалисти взе участие в Русенския университет „Ангел Кънчев“ на 13 март 2019 г. в обучителен семинар „Приложение на цифрови обучителни материали в инженерното образование“. Събитието бе организирано в рамките на проект „Engineering Student Centered Learning Approaches“ (ESCOLA), финансиран по програмата ЕRASMUS+, КА203. Основната цел на проекта е разработване на обучителна електронна платформа за подпомагане на обучението на студенти от инженерните специалности.
Съвместно с учители от училища в Русе, експерти от АЕЦ „Козлодуй“, РУО – Русе, както и представители на бизнеса, гостите от модното русенско училище имаха възможност да обменят идеи около формулираната проектна цел – дигитализацията на образованието в България и цифровизация на съвременното общество.
Водеща организация на проекта е Егейският университет (EGE), Турция, а партньори са организации от Дания, Полша, Холандия, Ирландия, Испания и екип от Русенски университет.