Философията на социалното предприемачество

Стефка Мънгова

Ученици от 10. до 12. клас, специалност „Моден дизайн“, „Фризьорство“ и „Козметика“ от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ се включиха в обучение по социално предприемачество по проект INNOVENTER на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В рамките на два дни, от 26 до 27 февруари 2019 г., гимназистите имаха възможност да се запознаят с философията на социалното предприемачество и въздействието му върху развитието на общността.

Предизвикателство за младите предприемачи бе разработването на свой бизнес план, който представиха пред гости в конферентна зала на университета. След събитието учениците споделиха пред своите преподаватели удовлетвореността от участието си и желание да разработят и осъществят още социални инициативи в полза на просперитета на русенската общност.