Кариерно ориентиране по Проект „Кариерна ракета“ – уважение, възможности, избор, знание, равенство и обучение

Стефка Мънгова

Четирима ученици от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, под ръководството на г-жа Светлана Стефанова-Рашкова – педагогически съветник, взеха участие в гр. Велико Търново от първи до четвърти март 2019 г. в обучение за обучители на връстници по проект „Кариерна ракета“. Международният проект, изпълняван от 5 партньорски неправителствени организации, предостави вълнуваща възможност за момичетата и момчетата да разширят своите кариерни хоризонти. Темата на обучението бе свързана с кариерното ориентиране и избор на професия. В обучителния семинар се включиха отбори с ученици от Русе, Варна, Елена, Козлодуй и Враца.