Заседание за планиране и утвърждаване план-приема в област Русе за учебната 2019/2020 г.

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие на 7-ми януари в Зала 1 на Областна администрация Русе в съвместно заседание на Постоянната комисия по заетост и Постоянната комисия в областта на образованието, младежките дейности и спорта. Акцентът бе организиране на дейностите за планиране и утвърждаване план-приема в област Русе за учебната 2019/2020 г., както и представянето на Постановление №111 на Министерски съвет от 25 юни 2018 г., с което са утвърдени Списък със защитените от държавата специалности и професии и Списък на специалности от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. На заседанието, организирано по инициатива на Регионалното управление на образованието присъстваха директори на русенски училища, представители на бизнеса, браншови организации и местната власт.