Проект „Кариерна ракета“ – уважение, възможности, избор, знание,  равенство и обучение

Categories:блог
Стефка Мънгова

 Инж. Диана Иванова – директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе и екип от учители взеха участие в гр. Велико Търново на 19-ти и 20-ти декември 2018 г. в обучителна среща по Проект „Кариерна ракета“. Международният проект,  изпълняван от 5 патрньорски неправителствени организации – от България фондация „Джендър образование, изследвания и технологии“ (ДОИТ)  и фондация „Джендър проект в България“, Хърватия, Гърция и Румъния е нова вълнуваща възможност за момичетата и момчетата да разширят своите кариерни хоризонти, а учителите да тестват нова методика за интегриране на джендър равенството в училищните програми.

Целта на обучението по проекта е да се повиши капацитета на училищата да осигуряват професионално ориентиране без полови стереотипи като интегрират джендър равенството в цялата учебна програма и го поставят в основата на гражданското образование.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе има присъдена награда от ДОИТ „Училище без насилие и стереотипи, определени от пола”. Русенското училище бе оценено през 2014 г. като новатор с дейностите си, свързани с промяна в традиционните нагласи и разбирания за ролите, определени от пола, с които повечето млади хора се сблъскват в семейството, в училище, в социалното пространство, и които водят до ограничаване на възможностите за реализация на младите хора.