Иновативни начини за успешен бизнес в Интернет

Categories:блог
Стефка Мънгова

Ученици и учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе участваха на 20-ти декември 2018 г.  в иновативна информационна среща на тема “Пет иновативни начини за успешен бизнес в Интернет”, организирана от Русенска Търговска Индустриална Камара.  Модното училище на Русе е в дългогодишни партньорски отношения с камарата. Между двете институции се инициират срещи и събития, свързани с реализиране на дейности по проекти, споделяне на добри практики в областта на предприемачеството и кариерното ориентиране на младите хора.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе е партньор с Търговската камара по международния проект „E&E FASHION – Партньорство образование – заетост за ПОО в модния сектор“ по програма „Еразъм+”.