Социалното предприемачество като пример за добротворство и благотворителност

Categories:блог
Стефка Мънгова

 На 12 декември 2018 г. ученици и екип от учители от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе, съвместно с училищни формирования от града, взеха участие в Русенския университет „Ангел Кънчев“, в среща по Проект Innoventer. Международният проект, който обединява в успешно партньорство страни от Балканите – Македония, Гърция, Кипър, Албания, България е насочен към все по-актуалната тема за социалното предприемачество.

Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе е в сътрудничество с Русенския университет при реализирането на проектните дейности.

Обучителната среща бе основа за нови запознанства. Предстои учениците да преминат обучение „лице в лице“ и дистанционно обучение как да помагат, как да променят средата, в която живеем, как да си взаимодействат и със собствен пример да творят добри дела.

Възпитаниците на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе представиха своите постижения по социално предприемачество, споделиха за благотворителните инициативи на гимназията, своята мотивация да бъдат посланици на добротворството.