Социалното предприемачество в училище

Categories:блог
Стефка Мънгова

 Екип от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие в гр. София на 26-27 ноември 2018 г. в обучителен семинар по Проект Innoventer. Проектът, който цели създаване на мрежа засътрудничество в сферата на социалното предприемачество събира в успешно сътрудничество модното училище с Русенския университет „Ангел Кънчев“ като партньор по проектните дейности.

На обучителната среща присъстваха представители на училища от Северна България, от дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ на Министерство на труда и социалната политика, неправителствени организации и бизнеса. В дискусиите бяха начертани първи стъпки във въвеждането на програма за социално предприемачество „Иновентър“ в професионалното образование и обучение в България.

Сред споделените добри практики и иновации от училищата, най-интригуваща бе презентацията за благотворителните инициативи на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе.

„Прилагането на модели на отговорно и толерантно поведение в името на по-достоен живот на младите хора провокира непрекъснато в училищната общност интерес към все по-актуалната тема за социалното предприемачество чрез иницииране или включване в благотворителни  кампании.“  – сподели инж. Диана Иванова – Директор. „Гимназията ни е авторитетно професионално училище, в което се стимулира социалното приобщаване, равенството, активното участие на учениците в значими социални каузи и насърчаване на добротворството.