„Образование: За бъдеще“

Categories:блог
Стефка Мънгова

Инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе взе участие в гр. София на 23-24 ноември 2018 г. в събитието на годината в сферата на образованието – форум „Образование: За бъдеще“, организиран от Фондация „Америка за България“.

Инициативата е насочена към големите тенденции в образованието и предизвикателствата, които трябва да прескочи, за да създаде квалифицирания човешки ресурс, необходим на България. Конференцията включи изложение с 30 организации и бизнес партньори, предоставящи ресурси за училищното образование.

На форума бяха споделени добри практики и иновации как училището подготвя младите хора за професиите на настоящето и бъдещето.