Партньорство „Образование – заетост“ в модния сектор

Categories:блог
Стефка Мънгова

От 19 до 21 ноември 2018 г. екип от Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе участва във финална международна работна среща по проект „E&E FASHION – Партньорство образование – заетост за ПОО в модния сектор“ по програма „Еразъм+”, която се проведе в Яш – четвъртият по големина град в съседна Румъния.

Проектът се координира от Техническия колеж „Йоан К. Стефанеску” (Румъния), а партньори по проекта са Асоциация „Ефеби“  (Италия), Технически университет “Георге Асаки” в гр. Яш (Румъния), Асоциация „Еурокреа“ (Италия), Асоциация „Конфапи“ (Италия), Професионална гимназия по облекло “Недка Иван Лазарова” – Русе (България), Търговска камара (България) и Реваленто (Нидерландия).

„Основна цел на двугодишния проект (2016-2018) е разработването на европейски обучителен инструментариум за подпомагане осъществяването на обучение чрез работа на всички етапи на професионалното образование и обучение.“ – споделя инж. Диана Иванова – Директор на Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – гр. Русе.

Настоящата трета фаза, окончателна част на проекта, включва разработване на насоки за интегриране на висококачествено обучение чрез работа в системата за управление на качеството на доставчиците на професионално образование и обучение.