Закриване на Националната кампания „Седмица на четенето“

Categories:блог
admin

Във връзка с провеждането  на Националната кампания „Седмица на четенето” в периода от 22 до 26 октомври 2018, в Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова” – Русе бе осъществена поредица от мероприятия, които имаха за цел  повишаване на грамотността и интереса към книгите и четенето. Бе обявена  инициатива за даряване и размяна на книги между учениците. Ученици от VIII-те класове посетиха библиотеката на училището. Бяха изготвени списъци с любими книги на учители и ученици и  бе предоставена възможност да напишат заглавие или цитат от своя любима книга на литературното дърво.

Бе проведена и дискусия на тема „Моят любим литературен герой”.

На 26.10.2018 г., в зала „Добродетел”  закриването на Националната седмица на четенето бе съпътствано и с обявяване и награждаване на  победителите в състезанието за най-добър четец и най-добър разказвач в класовете.